Podle novely zákona o hospodaření energií, je nutno od 1. ledna 2013 zpracovat tento průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, nákupu a nové výstavby.
Průkaz energetické náročnosti budovy je nutno zpracovat již nyní vždy při nové výstavbě. PENB je vždy součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Průkaz budovy dokládá výpočty a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy.

PENB pro Vás zpracuji pro jakýkoliv typ budovy.

Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Do 31. prosince 2018 by členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.

Průkaz energetické náročnosti - kdy je potřeba?

Povinnosti při prodeji nebo pronájmu

  • Předložení průkazu možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části.
  • Předat průkaz kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části.
  • Zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé ENB uvedené v průkazu uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy.

Výjimky - kdy nemusí být průkaz zpracován

  • Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií.
  • Budovy s plochou do 50 m2.
  • Stavby pro rodinnou rekreaci.
  • Budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok.
Nejčastější dotazy Důležité otázky a odpovědi týkající se energetického štítku.
Zákon č. 406/2000 sb. Vše co potřebujete vědět o povinnosti zpracování energetického štítku.
Jsem schopen pracovat po celé České republice.
Kontaktujte mně Máte dotaz nebo chcete s něčím poradit? Neváhejte mne kontaktovat.

Získejte zdarma kalkulaci služeb

Bezplatně pro Vás zpracuji kalkulaci k vašemu projektu.

Kalkulace zdarma