Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě.

Na co lze získat dotaci?

A) Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

  • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

B) Efektivní využití zdrojů energie

  • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

O kolik lze žádat?

Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Co pro Vás zajistíme?

  • Vypracování veškeré potřebné dokumentace pro získání dotace
  • Podání žádosti o dotaci
  • Jednání se státním fondem po celý proces schvalování dotace
Nejčastější dotazy Důležité otázky a odpovědi týkající se energetického štítku.
Zákon č. 406/2000 sb. Vše co potřebujete vědět o povinnosti zpracování energetického štítku.
Jsem schopen pracovat po celé České republice.
Kontaktujte mně Máte dotaz nebo chcete s něčím poradit? Neváhejte mne kontaktovat.

Získejte zdarma kalkulaci služeb

Bezplatně pro Vás zpracuji kalkulaci k vašemu projektu.

Kalkulace zdarma